Usługi porządkowo-czystościowe

Naszą podstawową działalnością są usługi porządkowo – czystościowe obejmujące kompleksowe utrzymanie czystości we wszelkich rodzajów obiektów oraz na terenach zewnętrznych i zielonych.

Zapewniamy: Serwis dzienny i nocny, utrzymanie terenów zielonych, odśnieżanie. Specjalizujemy się w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, magazynowo-produkcyjnych, obsługujemy sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

Zakres wykonywanych czynności jest uzależniony od specyfiki obiektu jak i od indywidualnych potrzeb Klienta:

  • Pomieszczenia biurowe – Odkurzanie wykładzin, mycie i czyszczenie powierzchni twardych, odkurzanie mebli i urządzeń biurowych, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, wycieranie parapetów, okuć drzwiowych i okiennych, okresowe mycie okien itp.
  • Pomieszczenia magazynowe – Mycie i czyszczenie maszynowe powierzchni twardych, okresowe mycie okien, mycie regałów magazynowych, czyszczenie systemów rurowych, wentylacji, lamperii, mycia konstrukcji i inne.
  • Hale produkcyjne – Mycie i czyszczenie maszynowe powierzchni twardych, okresowe mycie okien, mycie ścian, mycie urządzeń produkcyjnych i linii transportowych – Utrzymanie czystości zgodne z normami GMP oraz HACCP.
  • Sklepy wielko-powierzchniowe i centra handlowe – Mycie i czyszczenie maszynowe powierzchni twardych, okresowe mycie okien oraz przeszkleń, czyszczenie i dezynfekcja Działów Mięsnych, Rybnych i Piekarniczych, mycie regałów sklepowych – Utrzymanie czystości zgodne z normami GMP oraz HACCP, wdrażanie i opracowanie procedur mycia oraz dezynfekcji.
  • Obiekty rekreacyjno-sportowe, kina, baseny itp. – Mycie i czyszczenie powierzchni twardych, odkurzanie wykładzin, okresowe mycie okien, przeszkleń, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (WC, łazienki, szatnie), mycie elementów wyposażenia (poręcze, drabinki, schody metalowe itp.).
  • Obiekty użyteczności publicznej – Mycie i czyszczenie powierzchni twardych, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, czyszczenie maszynowe ciągów komunikacyjnych, okresowe mycie okien.
  • Pomieszczenia socjalne – Mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie i dezynfekcja podłóg i ścian, mycie szafek w szatniach, uzupełnianie środków higienicznych.
  • Tereny zewnętrzne – Zamiatanie chodników, alejek i parkingów, wyrzucanie śmieci, zamiatanie liści, koszenie trawy, zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych. W okresie zimowym odśnieżanie parkingów, chodników, dróg wewnetrznych i dojazdowych.
  • Tereny zielone – Pielęgnacja i utrzymanie szaty roślinnej trawników, krzewów, drzew oraz kwiatów .
arrow_upward